• +613087550
  • Rick@dejongmentalcoaching.nl

Systemisch

Systemisch

In sommige gevallen kijken we niet alleen naar een individu maar is het van belang om naar de omgeving van een individu te kijken. Wanneer de omgeving verandert zal dit invloed hebben op bepaald gedrag van een individu.

Kinderen met een gedragsprobleem, gedragsstoornis of bepaalde handicap kunnen thuis gedrag vertonen waar moeilijk mee om is te gaan. Wanneer we kijken naar het systeem (gezin) van het kind en deze bij de behandeling betrekken kan dit leerzaam zijn voor het kind maar ook voor het gezin.

Meer weten over systemische coaching/behandeling?